20150508-01gdb

雖然成日話希望政府可以興建一個標準溜冰場提供練習場地,但長大了,明白到香港地少人多,要在寸金尺土既國際都市建一座有溜冰場的體育館,相信政府即使支持也需要 “一段時間” 興建。奪金無數的單車選手黃金寶,為香港爭取到單車場館,直至場館啟用,已經耗用接近廿年光景。

回顧一下,由細到大同家姐流連最多既地方就係溜冰場,港島九龍兩邊走,忙到不亦樂乎。冰癮緣故,不論幾早幾夜,開場前收場後,考試前打風後,只要溜冰場開門又少人就係我地出沒既時候。

濃厚既溜冰興趣加上有名超級粉絲既無限支持,一直走到今日,要多謝既唔少得係溜冰場同協會,仲有學校既特別批准,如果唔係就唔會有今日有世界排名既我。

溜冰帶俾我地無限回憶,無意中睇返細個招招積積既百厭仔,真係……“真係估唔到”!hahaha XD

20150508-02gdb

將段片送俾我同家姐既超級粉絲—媽咪
並祝天下母親,母親節快樂!

Comments