Photo Credit:dailystar.co.uk

Photo Credit:dailystar.co.uk

【體路專欄】一年容易又中秋,中秋節已經過o左,亦即係代表記協盃好快又到,夏體硬亦已經密鑼緊鼓,準備組軍。

作為一支接近職業化o既業餘球隊,夏體硬分工一向好清晰,富足主雖然意見多多,但既然放手畀國足主去搞,就自然唔會插手,關係就好似傑志o既伍健同摩連拿咁樣。不過,o係講組軍之前,富足主就想講o下英格蘭o既謝拉特同林伯特。

無論謝拉特o既回傳幾咁致命,與及林伯特o既折射幾咁符碌都好,話兩位係英超首屈一指o既中場,呢點相信無人會有異議,但偏偏兩位一齊踢國家隊時,就因為位置重疊,大家都踢唔出水準。兩位對自己o既成名球會亦有情有義,謝拉特好大機會留o係利物浦收山,但可惜表現已經走下坡,開始散發一浸雞肋味;至於林伯就因為被車仔放棄,輾轉間轉會到曼城,上星期倒戈就有入波,成為新東家搶返一分o既功臣。

夏體硬陣中有唔同崗位o既球員,但同時o係某o的位置上,亦存在一o的冗員,就以守門員呢個位置為例,加埋國足主在內,就有多達5個人勝任,至於點樣取捨,相信國足主亦都心中有數。至於佢本人想做謝拉特定係林伯特呢,富足主都係留返佢自己決定,無謂「孔廟前賣文章」喇。

Comments