20140828-01hkbanker

Photo Credit:watersafetymagazine.com

【體路專欄】Impossible – 不可能。身邊很多同事,朋友甚至家人對一些提議或想法都會說,無可能或Impossible。而且每一次聽見這個字嘅tone,都是非常斬釘截鐵的,肯定到無得再肯定,就好像一個事實一樣,但細心想一下,真係咁肯定無可能?更肯定的一句,應否是“有可能”?

機緣巧合下聽過 Will Smith 的一段說話 – 「百年前,若要說用一根指頭令黑暗的房間變得光亮,絕大部份人都覺得不可能。但愛迪生卻相信有可能的。若說人可以在天空飛來飛去,這更加是不可能的。但賴特兄弟不認同,他們堅信這是有可能的。還有其他的發明,其他的進步,本來都是不可能的,但現在呢?所有從前的『不可能』都能變成現在的『有可能』,甚至是輕易而舉的事。」

當你堅信一件事是不可能發生時,的確這一件事是不會在你身上發生的。但相反,如果你堅信會發生的話,這一件事絕對有可能發生。「Those who say I can and those who say I cannot are BOTH usually right.」

之前跟朋友及家人說,我要做鐵人。朋友及家人都是同一個反應 – 痴線!有病!無可能!你又食煙、又肥、又係Banker,連瞓覺都無時間,何來時間訓練呢?做鐵人?無可能!其實當時內心都有諗過是不是真的無可能,但想成為鐵人的欲望實在是太強了,所以在不及細想的情況下決定試左先算。而最直接的就是立刻報名参加比賽 – 為自己設定第一個目標。我人生中第一個三項鐵人 是奧運距離的賽事 (Olympic Distance),包含的是1.5公里游水,40公里單車,10公里跑步,預計是2.5到3個小時内能完成。

開始訓練時,的確是有很多的阻礙。不單是因工作常常睡眠不足,常常需要飛來飛去,還需要應酬跟clients飲酒和通宵price deal,絕對是跟做鐵人的目標對著幹的。看上去的確是不可能,但奇怪的是,當你很想做一件事的時候往往就會找到出路,而這條路通常都不容易走。我的路是需要懂得取捨,而嘗試把不可能否定。

眨下眼幾個月的操練已過去,而今天已經是race day,昨晚因為太緊張和興奮的關係所以睡得不好,可能只睡了3個小時, 但感覺異常精神,可能是adrenaline的影響吧。到了比賽場地,在身體上寫下比賽號碼就可以進入轉項區準備比賽裡所需的東西,包括游泳之後兩項運動的所需品。其實,準備轉項區也有學問,頭盔、眼鏡、跑鞋等等都有特定的擺法令運動員可以以最快的速度由游水轉踩單車再轉跑步,往往轉項可以有幾分鐘的差别,不能小看。

臨近賽事開始,先吃一包power gel,慢慢帶着緊張的心情到了游泳的起步點,個心真的勃勃地跳,呼吸也開始加速,我用最大的能耐嘗試控制自己,回想這幾個月的訓練 – 游泳從開始半浮沉狀態到現在開始懂得“catch the water”,單車從開始上車都有難度到現在可以在“aero position”踩幾個小時,跑步本來15分鐘都嫌多 – 現在每次練跑的距離大概都有10公里。當初的不可能,在幾分鐘後就會變化成有可能的事。雖然心裡仍然有一絲疑問,真的嗎?能做到嗎?但唔試過,我這一輩子都不會知道答案。This is what I have set out to do, trust your training and give it a 100%.

在海裡的 open water start line 靜靜地等待著吹雞的一剎,眼睛能望見的是幾十個人頭在海面上浮動,而腦筋想的卻是一片空白,感覺的是世界仿佛慢慢地靜止下來。 突然間鎗聲響起,“啪~~~~”的一聲,一下子喚醒了所有人的全身肌肉,能感覺到一股無形的力量在爆發,所有人同時往前冲,在無數的手臂和腳踢中,本來深藍的海也突變成白色,比賽正式開始了。最终我以2小時36分鐘完成,本來擔心沒可能的,變成了現在的事實,變成了絕對有可能的事。

“無可能”其實只是一個借口,界定一件事為”無可能”後就很自然無需嘗試,無須經歷失敗和錯折。若人不相信有可能,怎會有今天和未來的科技?若我們隨便地說不可能,怎可以超越和挑戰自己令自己進步?下一次當你聽到「不可能」時,試想想是否真的是不可能,還是自己不願意去嘗試?

Impossible?I M Possible.

Comments