20131211-kobe01

【體路專訊】KOBE PRELUDE PACK: Kobe Prelude II,詮釋Kobe最具代表性的經典時刻背後的傳奇故事。

Kobe Prelude II 以大理石為設計靈感,加以金邊勾勒,回顧了Kobe Bryant 在籃壇初露頭角的歷程。連續四場得分超過50分,Kobe 幫助洛杉磯隊一掃陰霾,並將自己提升至一個新高。

Kobe Prelude Pack系列以八款Kobe 簽名版球鞋為亮點,詮釋了Kobe 最具代表性的經典時刻背後的傳奇。八個革命性的藝術運動對應科比職業生涯中重要時刻並與之相互碰撞融合,重塑了8款 Kobe 受簽名版球鞋。

20131211-kobe02

20131211-kobe03

Comments