20130128-frog

hello!!大家好!!好開心得到《體路》的邀請,可以在這個運動員網誌分享小弟生活中的點滴。我係一名游泳運動員,大家都叫我做”青蛙”,不過唔好誤會,我主項唔係蛙式,而係自由式。在游泳界算是最老一名的我,畢業後轉為全職運動員已經兩年多了,回顧在泳池打滾十多年,高低起跌,什麼也試過,什麼比賽也去過,唯獨是最大型既奧運會未去過。

在上年衝擊奧運失敗後,開始有退役的念頭,開始尋找工作,至於什麼工作,暫時不向大家透露。雖然有了這個念頭,但我沒有選擇放棄訓練,相反,可能因為即將告別的關係,比以前更加積極,人往往失去了才懂得珍惜。所以,我得知入選了今年幾個大型運動會後,我對自己定下了目標,退役前要再創高峰,給自己一個完美既終結。

我常常都抱住一個心態,是從一位偉大的籃球員學到的,” I can accept Failure, but I can’t accept not trying",喺有生之年,應該嘗試做自己想做既事,而一決定下來,就要全力以赴,就算失敗,也是值得!唔好等自己沒有能力的時候才來後悔。所以,喺你還可以挑戰自己時,想喺運動界創下光輝既一頁,不要想太多,去吧!我就瘋狂埋今年,唔知你地又有什麼選擇呢?

香港游泳代表
殷浩俊
2013年1月29日

Comments