d3

做記者做得耐,就會覺得香港人有一種慣性,呢種慣性配合埋某d別有用心o既人,某d別有用心o既陰招,係會有好大影響o既。

就好似每年每月每次示威遊行,我地個個由以往舉牌,寫住「反對XXXX」,到而家要寫「強烈反對XXXX」,先能夠引起果D所謂「沉默的大多數」托高個頭望兩眼,無他o既,對於好多人o黎講,以往睇「反對」兩個字已經睇到慣曬,就好似你日日拎支辣椒醬送飯咁,食得耐你都唔再覺得有辣味;於是「強烈反對XXXX」就出場了,就好似由辣椒醬改為食指天椒,辣到噴火,你地先feel到辣味,如果你而家舉張牌寫住「反對XXXX」,恐怕已經無乜人會覺得你係有非常強烈o既冤屈同訴求

難怪有傳聞話,北大人私底下同英哥講,香港係「越亂越好管」

d1

當有人o係一d細o既議題上違背民意,好自然就會有人出o黎示威反對,但由於個議題細,無論當局回應、唔回應、擺明ban你,你唔會有太大反應,但係骨子裡就殖入o左「就算示威反對都唔會有結果」呢粒種籽,好喇,呢個level搞得掂你,越來越多更大o既議題又o黎ban你,又o黎試你水溫,就變成一個「溫水煮蛙局」,你火滾,你嬲,咪熄細d過火繼續煲落去,最大精粹係佢keep住繼續煲令你習慣比人煲o既過程,你就唔會有爭取叫佢熄火o既念頭了

所以香港人呀,當你地見到諸如長毛人力社民連,好激進咁為你地爭取一d你地眼中好皮毛o既o野,要怪o既並唔係佢地點解咁多事同多餘,你地應該埋怨一下點解香港咁多沉默o既大多數一直容許呢煲青蛙湯一直煲落去,可能有人認為人力吹雞向梁振英示威,係好多餘好好笑,有付出又無收穫o既事,但不妨諗諗你地睇呢單新聞當時、之後,你地做緊乜o野同諗緊乜o野,如果你地有份拎呢件事o黎笑,笑完又當無事發生,咁恭喜你,你已經係梁生眼中o既「一等梁民」了

夏體硬陣中,包括我同盛傳被我排除o既阿聲在內,都對近期香港o既社會氣氛非常之失落,皆因我地都唔係青蛙,我地都feel到熱,仲係越o黎越熱…

熱辣辣熱辣熱辣辣,好熱好熱…

國足主
logo-dlm-small

Comments